Hrvatsko tržište nekretnina
Nekretnine
Prodaja nekretnina
 
nekretnine Hrvatsko tržište nekretnina oglašavanje nekretnina prodaja nekretnina
 
Internet stranice HTN-a su mjesto gdje se najkvalitetnije oglašavaju vaše nekretnine - kuće, stanovi, poslovni prostori, apartmani ili građevinska zemljišta.

Koji je iznos članarine i koliko ona traje?
HTN:
Članarina u Udruzi HTN iznosi 400 kn i traje godinu dana. Ona obuhvaća sve usluge HTN-a pri prodaji jedne nekretnine.

Što dobivam za svoju članarinu?
HTN:
Hrvatsko tržište nekretnina svojim članovima nudi sljedeće usluge:

 • 0% posredničke provizije
 • Besplatni savjeti kako najbolje prezentirati vašu nekretninu
 • Izrada koncepta oglasa za besplatne i komercijalne oglasnike
 • Procjena tržišne vrijednosti vaše nekretnine
 • Pravna pomoć prilikom ishođenja potrebne dokumentacije
 • Fotografiranje i izrada CD-a s velikim brojem fotografija vaše nekretnine
 • Najkvalitetnije oglašavanje na našoj internet stranici www.htn.hr
 • Aktivnosti na donošenju Zakona o posredovanju u prometu nekretninama

Po čemu je HTN drugačiji od drugih posrednika?
HTN:
Hrvatsko tržište nekretnina nije agencija za promet nekretninama!

HTN je udruga vlasnika nekretnina koji su odlučili aktivno sudjelovati u procesu prodaje svoje imovine. Udruga je nastala iz potrebe za organizacijom i udruživanjem radi zaštite interesa prodavatelja - vlasnika nekretnina. Dakle, riječ je o svojevrsnom servisu pri prodaji nekretnina koji HTN pruža vlasnicima nekretnina.

Na tržištu nekretnina u Hrvatskoj ne postoji drugo tijelo ili institucija, agencija ili udruga koja bez provizije pomaže i savjetuje pri prodaji nekretnine. HTN štiti vlasnike nekretnina od problema koji se javljaju kod prodaje nekretnina, kao što su nedjelotvornost posrednika pri prodaji nekretnina, prevelike provizije posrednika, nekompetentnost posrednika, zakonska nezaštićenost prodavatelja, nekontrolirana naplata provizije od prodavatelja i kupaca, itd.

Prodaja stanova , kuća, poslovnih prostora, apartmana ili građevinskih zemljišta je uvelike olakšana uz pomoć udruge HTN.

Da li i kupci nekretnina trebaju postati članovi HTN-a?
HTN: Stvaranjem efikasne baze nekretnina HTN-a, pojednostavljena je i kupovina stanova, poslovnih prostora, apartmana te kupovina kuća i građevinskih zemljišta. Kupci onih nekretnina koje se oglašavaju na stranicama HTN-a nisu dužni platiti nikakvu naknadu udruzi HTN.

Kako prodavati nekretninu?
HTN:
Prodavati nekretninu možete preko neke agencije za nekretnine ili to možete obaviti sami. Velik broj agencija često je nepouzdan i nedjelotvoran te uzima preveliku proviziju za svoje usluge. Uz savjete i pomoć naše Udruge prodaja nekretnina bez posrednika može postati jednostavniji i efikasniji način prodaje.

Koji dokumenti su potrebni za promet nekretninama?
HTN: Za promet nekretninama potreban je vlasnički list i kopija katastarskog plana, a poželjno je ishoditi i urbanističke uvjete ili izvod iz prostornog plana iz kojeg je vidljivo što je predviđeno za predmetnu lokaciju (ukoliko se radi o zemljištu) te lokacijska ili građevinska dozvola.

Koliki je porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?
HTN:
U Republici Hrvatskoj sav se promet nekretnina oporezuje po jedinstvenoj poreznoj stopi od 5% kupoprodajne cijene nekretnine, bez obzira o kakvoj se nekretnini i kojoj vrsti transakcije radi. Visina poreza određuje se na osnovu cijene iz kupoprodajnog ugovora i procjene nadležne porezne uprave na čijem se teritoriju nekretnina nalazi. Porez na promet nekretnina snosi kupac. Kod zamjene nekretnina svaki kupac plaća 5% kupoprodajne cijene nekretnine koju kupuje.

U kojem se roku mora platiti porez na promet nekretnina u Hrvatskoj?
HTN:
Nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora, kupac je dužan porez prijaviti nadležnoj poreznoj upravi u roku od 30 dana uzimajući u obzir datum s ugovora. Kupac je dužan u roku od 15 dana od dana ispostave rješenja od porezne uprave platiti porez, a ako ga u tom roku ne plati, obračunavaju mu se kamate za svaki dan prekoračenja roka.

Podliježe li kupac nekretnine još nekim porezima, osim porezu na promet nekretnina?
HTN: Prodavatelj nekretnine podliježe porezu na dohodak jedino u situaciji ako prodaje po cijeni višoj od nabavne nekretninu koju je kupio u roku od tri godine. Tada je dužan na razliku između kupovne i prodajne cijene nekretnine platiti porez u visini od 35% uvećan za prirez koji je različit, ovisno o tome u kojem dijelu Hrvatske obveznik stanuje. Prema Zakonu o PDV-u pri kupnji novosagrađenih nekretnina posebno se oporezuje građevinsko zemljište po stopi od 5%, dok se na građevinsku vrijednost objekta plaća porez na dodanu vrijednost u visini od 22% proizvodne cijene nekretnine.

Tko mora ovjeriti potpis kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika?
HTN:
Prodavatelj mora obavezno ovjeriti potpis kupoprodajnog ugovora kod javnog bilježnika, a kupac to može napraviti, ali ne mora.

Mogu li strani državljani kupovati nekretnine u Hrvatskoj?
HTN: Mogu, ali im je za to potrebna posebna suglasnost Ministarstva pravosuđa i Ministarstva vanjskih poslova. Državljani zemalja s kojima je Republika Hrvatska potpisala Ugovor o reciprocitetu u pravilu dobivaju potrebnu suglasnost bez problema, a ukoliko spomenuti ugovor nije sklopljen, suglasnost se izdaje samo u izvanrednim slučajevima. Kada se strani državljanin odluči za kupovinu nekretnina, zaključuje kupoprodajni ugovor s prodavateljem, koji u tom trenutku ne mora biti ovjeren kod javnog bilježnika, te ga uz određenu dokumentaciju dostavlja Ministarstvu vanjskih poslova u Zagrebu. Tek kada dobije suglasnost, može izvršiti uknjižbu vlasništva na svoje ime i platiti porez na promet nekretnina. Državljani zemalja s kojima Republika Hrvatska nema potpisan Ugovor o reciprocitetu u pravilu stječu nekretnine na način da osnivaju svoja poduzeća u Hrvatskoj koja potom kupuju željenu nekretninu.

Je li moguće sklopiti i ovjeriti kupoprodajne ugovore u inozemstvu?
HTN:
Da. Najbolje je takav ugovor ovjeriti u hrvatskoj ambasadi ili konzulatu. Ako se takav ugovor ovjerava kod javnog bilježnika, onda ga ovlašteni sudski tumač mora prevesti na hrvatski jezik.

Da li je stranim državljanima dozvoljena kupovina nekretnina u Hrvatskoj?
HTN:
Da. Sve strane fizičke i pravne osobe mogu bez ikakvih smetnji prodavati svoje nekretnine koje se nalaze na teritoriju Republike Hrvatske. Privremeno su jedini izuzetak pravne osobe iz zemalja bivše Jugoslavije, čije će se pitanje posebno rješavati u sklopu pregovora o sukcesiji SFRJ.

Koji je postotak posredničke provizije koju uzimaju agencije za nekretnine?
HTN:
Provizija se naplaćuje u postotku od ukupnog postignutog iznosa kupoprodajne cijene. Hrvatska gospodarska komora je odredila cjenik posredničkih provizija. Provizija kod prodaje iznosi 2-4%, a kod kupnje 2-3%. Međutim, ove provizije se razlikuju u pojedninim agencijama.

Što je to kapara?
HTN:
Kapara je polog od obično 10% vrijednosti kupoprodajne cijene kao znak ozbiljnosti poslovanja i stvarne namjere kupovine nekretnine. Kapara je u cijelosti regulirana Zakonom o obveznim odnosima. Taj zakon propisuje da:

 • Ako jedna strana preda drugoj stanoviti iznos novca ili drugih zamjenjivih stvari kao znak da je ugovor skopljen (kapara), ugovor se smatra zaključenim kada je kapara dana, ako nije što drugo ugovoreno.
 • U slučaju udovoljenja ugovoru kapara se mora vratiti ili uračunati u ispunjenje obaveze
 • Ako nije drugačije ugovoreno, kupac koji je dao kaparu može odustati od ugovora ostavljajući kaparu drugoj strani, a ako od prodaje odustane prodavatelj, dužan je vratiti dvostruku kaparu.

Što je to procjena tržišne vrijednosti, da li je potrebna i je li vjerodostojna?
HTN:
Procjena tržišne vrijednosti nekretnine nije samo utvrđivanje građevinske vrijednosti iste, već podrazumijeva i provjeru pravnog statusa, odnosno uspoređivanje podataka u vlasničkoj i prostornoj dokumentaciji sa stanjem u prirodi, tj. identifikaciju objekta. To pruža sigurnost i prodavatelju i kupcu da ta nekretnina nije pod nikakvim teretom (hipotekom). Za prodaju nije obavezna, no objekat dobiva na vrijednosti ako ju je vjerodostojan stručnjak procijenio.

 
SUBMENU

 

 

 

 

 
 
Hrvatsko tržište nekretnina 2004. - All Rights Reserved - Design & development by Nomans Studio