Hrvatsko tržište nekretnina
Nekretnine
Prodaja nekretnina
 
nekretnine Hrvatsko tržište nekretnina oglašavanje nekretnina prodaja nekretnina
 
Udruga Hrvatsko tržište nekretnina provela je anketu na uzorku od 300 prodavatelja nekretnina u Republici Hrvatskoj. Svrha ankete bila je istražiti iskustva ljudi kod prodaje vlastitih nekretnina. Radi što veće jednostavnosti, anketa se sastojala od deset pitanja s ponuđena četiri moguća odgovora.

1. Koliko dugo prodajete svoju nekretninu?

 
Do tri mjeseca
 
Od 3-6 mjeseca
 
Od 6-12 mjeseci
 
Više od 12 mjeseci

Rezultati ankete pokazali su da prosječni prodavatelj nekretnina u Hrvatskoj danas prodaje svoju nekretninu do 3 mjeseca. Napominjemo da ta brojka ne pokazuje koliko će vremena proći do finaliziranja prodaje!

2. Kakva je cijena koju tražite za svoju nekretninu

 
Preniska cijena
 
Realna cijena
 
Previsoka cijena

Velika većina ispitanika smatra da je cijena koju su odredili za svoju nekretninu realna.

3. Čime ste se povodili u formiranju cijene?

 
Vlastitom procjenom (od oka)
 
Praćenjem cijena na tržištu
 
Procjenom vještaka
 
Sve navedeno

Cijenu nekretnine većina je ispitanika formirala praćenjem stanja na tržištu. Manji broj anketiranih odlučio se za procjenu vještaka.

4. Na koji način prodajete svoju nekretninu?

 
Sami
 
Sami i preko agencije
 
Isključivo preko agencije
 
Preko više agencija

Budući da su nam ciljna skupina bili sami vlasnici nekretnina, odgovori na ovo pitanje ne odražavaju stvarno stanje na tržištu. Naime, u našem istraživanju većina anketiranih (73%) prodaje sama svoju nekretninu, tj. bez posredovanja agencija.

5. Koji medij koristite za oglašavanje vaše nekretnine?

 
Besplatni mali oglasi
 
Istaknuti plaćeni oglasi
 
Oglašavanje putem Interneta
 
Kombinacija

Kod oglašavanja nekretnina, tek 18% ispitanika koristi kombiniranje raznih načina promoviranja svoje nekretnine. Napominjemo da smo do ispitanika došli putem besplatnih oglasa objavljenih u komercijalnim oglasnicima. Činjenica da 75% ispitanika koristi isključivo besplatne novinske oglase za oglašavanje svoje nekretnine ukazuje da je kod prodaje nekretnina u Hrvatskoj potpuno zanemaren jedan od najmoćnijih medija današnjice- Internet. Dvije trećine ispitanika koji prodaju svoju nekretninu više od pola godine, prodaju tu nekretninu isključivo preko besplatnih malih oglasa.

6. Na koji način ste stupili u kontakt s agencijom?

 
Preko preporuke
 
Kontaktirao sam ih
 
Oni su mene kontaktirali

Svega 13% ispitanika odlučilo se za suradnju s nekom agencijom na temelju preporuke. Većinom se suradnja uspostavlja na inicijativu prodavatelja koji se nadaju lakšoj i uspješnijoj prodaji putem agencija pa ih sami kontaktiraju i angažiraju, često i po nekoliko odjednom. Po riječima ispitanika, u zadnje vrijeme sve su češći slučajevi kada agencije uspostavljaju kontakt s prodavateljima na temelju objavljenih malih oglasa.

7. Vaše zadovoljstvo suradnjom s agencijom je:

 
Loše
 
Osrednje
 
Dobro
 
Vrlo dobro

Više od polovice ispitanika izuzetno je nezadovoljno suradnjom ili pokušajem suradnje s agencijama za promet nekretninama. U odgovorima na ovo pitanje iznešeno je mnogo prigovora na nisku razinu profesionalnosti i poslovnosti u radu raznih posrednika.

8. Kakva je po vama posrednička provizija agencija?

 
Niska
 
Realna
 
Visoka
 
Ne znam

Zanimljivo je spomenuti podatak da 37% ispitanika ne može procijeniti da li je posrednička provizija agencija visoka ili niska. Iz toga možemo zaključiti da oni nisu upoznati s objektivnom kvalitetom i razinom usluga koje agencije trebaju pružati kod posredovanja u prometu nekretninama.

9. Od koga posrednik treba naplatiti naknadu?

 
Od prodavatelja
 
Od kupca
 
Od obje strane
 
Ne znam

Slično kao u prethodnom pitanju, većina ispitanika nema jasno izražen stav o tome od koga bi posrednik trebao naplatiti naknadu za svoje usluge.

10. Da li biste pristali na ekskluzivni ugovor sa samo jednom agencijom?

 
Nikada
 
Na ograničeni rok
 
Pod određenim uvjetima
 
Svakako

I konačno, izuzetno zanimljivi bili su odgovori na pitanje o ekskluzivnom zastupanju kod prodaje nekretnine. U našoj anketi 36% ispitanika ne bi nikada pristalo na ekskluzivni ugovor samo s jednom agencijom, samo 6% ispitanika spremno je bezuvjetno na takav vid suradnje, ali čak 51% njih pristalo bi na to pod određenim uvjetima. To jasno upućuje na činjenicu da ipak postoji velik broj ljudi zainteresiranih za suradnju na osnovi ekskluzivnog ugovora, ali uz potpuno definirane i transparentne obveze agencije u takvom partnerskom odnosu.

Osim konkretnih odgovora na postavljena pitanja, velik broj anketiranih vlasnika nekretnina imao je potrebu ispričati nam svoje iskustvo, uglavnom negativno, s raznim posrednicima koji su ih nazivali i obilazili.
 
SUBMENU

 

 

 

 

 
 
Hrvatsko tržište nekretnina 2004. - All Rights Reserved - Design & development by Nomans Studio